Desch Plantpak

Share

Desch Plantpak is al jaren bezig om zo duurzaam mogelijk te produceren. Marketing-en retail verantwoordelijke Kees Waqué vertelt waarom duurzaamheid ook belangrijk is voor een plantentray en bloempotten producent. “Natuur is iets waar we zuinig mee om moeten gaan. Voor ons voor nu, maar vooral voor de toekomst die na ons komen. Laten we dus op verantwoorde wijze omgaan met grondstoffen en blijven zoeken naar duurzame oplossingen”

Is duurzaamheid belangrijk voor Desch Plantpak?
“Duurzaamheid is voor ons een belangrijke pijler, dat is het al jaren. We maken trays en bloempotten van onder andere het kunststof van de binnenkanten van afgedankte koelkasten, gebruikte kledinghangers en snijafval uit fabrieken van bijvoorbeeld yoghurtbekers. Wij kopen het granulaat hiervan op en daar maken wij weer nieuwe producten van. Dit doen we overigens al ruim 40 jaar. Vroeger moesten we dit nog verdedigen richting onze klanten. Mensen waren sceptisch over de kwaliteit van deze producten. Dat begon vier jaar geleden te veranderen. Klanten vragen er nu juist heel nadrukkelijk om. Ze willen eigenlijk niet anders meer. Daar is de afgelopen jaren echt een kentering in gekomen.”

Hoe komt dat, die kentering?
“Het milieu bewustzijn is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daar speelt de plastic discussie natuurlijk ook een belangrijke rol in.”

Hoe kijk jij naar de plastic discussie?
“Wat het soms lastig maakt, is dat het plastic debat erg wordt beïnvloed door beelden waarop te zien is dat de oceaan als plastic vuilstortplaats wordt gebruikt. Of zeedieren die verstrikt zijn geraakt in plastic puin. Als Desch Plantpak proberen we juist te werken aan het bewustzijn rondom de persoonlijke verantwoordelijkheid die iedereen heeft met betrekking tot milieuvervuiling. Het belangrijkste is dat het product niet in de natuur terecht komt maar op een juiste manier wordt ingezameld zodat het hergebruikt kan worden.”

Zijn de systemen al goed op ingericht op het recyclen van plastic?
“Niet alle regelgeving omtrent afvalverwerking zijn nu hetzelfde. Dat maakt recyclen soms nog lastig. Ik denk dat aan de verwerkingskant veel winst te behalen valt, één zelfde systeem binnen Europa waar alle producenten zich aan houden. Dat vereist leiderschap, sectorale samenwerking en de nodige technische innovaties. Ook de EU zou hier een belangrijke rol in kunnen en moeten spelen.”

Hoe kijk jij naar plastic vervangende producten?
“Het is goed dat er innovatie plaats vindt en er wordt gekeken naar nieuwe producten. Binnen Desch zoeken wij ook naar andere oplossingen. Zo hebben we inmiddels de lijn D-Grade@BIO uitgebreid met een FIBRE en EVO product. D-Grade@BIO is een zeer gewaardeerd product en gemaakt van plantaardig materiaal en industrieel composteerbaar. Dat betekent dat wanneer je dit product in de groene container gooit, de pot helemaal composteert. Maar zodra het product in de zee terecht komt vergaat hij slecht. Het blijft dus van groot belang hoe wij met de producten omgaan.”

Hoe zie jij de rol van footprinting in het kader van verduurzamen?
“We hebben onze footprint nu 1x berekend. Ik denk dat het over een paar jaar heel normaal is dat een producent zijn footprint laat zien. Dit zal nog wel een aantal jaar duren maar ik geloof wel dat we daar naartoe gaan. Onze focus ligt momenteel op de diversiteit in aanbod van duurzame oplossingen voor de professionele tuinbouw. Zoals het detecteerbaar maken van plastic, zodat plastics nog beter uit afval gehaald worden om te recyclen.”

Waarom zijn jullie lid van BON?
“Om te verduurzamen is samenwerken van groot belang. Samenwerking binnen de sector, maar ook op Europees niveau. Ik denk dat BON hier als neutrale stichting een belangrijke rol in kan spelen.”

Projecten
Desch Plantpak
“Natuur is de basis van alles. Dat is waar we het mee moeten doen. Voor onszelf maar juist ook degenen die later komen.”
Lees meer
Van der Hoorn Orchideeën
“Verduurzamen zit in mijn bloed, maar dit wordt me nu bijna onmogelijk gemaakt door de overheid.”
Lees meer
Bestplant
“Als footprinting straks de standaard wordt, zijn wij er klaar voor!”
Lees meer