Eenduidige berekening milieufootprint met Hortifootprint

Share

Benefits of Nature is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een objectieve en gestandaardiseerde methodiek voor het berekenen van de milieu-footprint van tuinbouwproducten. Op 21 juli 2020 werd het rapport ‘HortiFootprint Category Rules’ gepresenteerd. Het bijbehorende persbericht vindt u hieronder.

 

Eenduidige berekening milieufootprint met ‘HortiFootprint’

Zoetermeer 21 juli 2020 Vandaag presenteerde een consortium van bedrijven het rapport ‘HortiFootprint Category Rules’ (HFCR). Dit rapport bevat rekenregels voor het berekenen van een milieu-footprint van tuinbouwproducten voor zowel sierteelt als groenten en fruit. De methodiek is zoveel als mogelijk in lijn met de Europese richtlijnen en heeft als doel tot een objectieve en gestandaardiseerde methodiek te komen voor het berekenen van de milieu-footprint van tuinbouwproducten.

Het document is primair bedoeld voor professionals in de tuinbouwsector die zich bezighouden met duurzaamheidsbepalingen volgens de Life Cycle Assessments (LCA) methodiek en bevat eenduidige rekenregels voor de zestien impactcategorieën in de berekening van de milieufootprint op productniveau. Denk daarbij o.a. aan de milieu-impact van productie op klimaat, landgebruik en uitputting van hulpbronnen. Toepassen van de rekenregels geeft inzicht in de milieu-impact van het product, waar nog verbetering mogelijk is binnen het bedrijfsproces en hoe de milieufootprint zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare producten.

Het consortium hoopt dat bedrijven de methodiek omarmen en willen meedenken over doorontwikkeling die plaatsvindt op Europees niveau binnen de ‘Product Environmental Category Rules (PEFCR)’ van de Europese Commissie. In dat kader werkt het consortium de komende jaren verder aan de Europese erkenning, waarbij de sierteelt als officieel traject is geselecteerd in de Europese ‘transition phase’ voor PEFCR.

Objectieve onderbouwing
Het rapport biedt met de eenduidige rekenregels een antwoord op de groeiende behoefte aan een gestandaardiseerde, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van de milieu-impact van tuinbouwproducten in de hele keten van ‘grond tot mond’ of van ‘farm to fork’, om in Europese Green Deal-termen te blijven. “De publicatie van deze Hortifootprint Category Rules is een belangrijke stap om aan de slag te gaan met het inzichtelijk maken van duurzaamheid op een integrale manier binnen de sector. Onze leden en klanten kunnen nu voor hun eigen producten de milieufootprint inzichtelijk maken en dit binnen hun keten gebruiken voor inspanningen en gesprekken over verduurzaming”, aldus Daan van Empel, GroentenFruit Huis en Albert Haasnoot van Royal FloraHolland.

Consortiumpartners
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van experts van Wageningen Economic Research, Blonk Consultants en PRé Sustainability. Penvoerders zijn GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland. Daarnaast zijn MPS, ABN AMRO Bank N.V., Rabobank, Glastuinbouw Nederland en Stichting Benefits of Nature als consortiumpartners betrokken bij de ontwikkeling en hebben zij het project mede mogelijk gemaakt. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van LNV via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Programma Europese Commissie
De constatering dat er geen eenduidige rekenmethode bestond om de milieu-impact van tuinbouwproducten in kaart te brengen, was in 2017 aanleiding om het project te starten. Deze gestandaardiseerde methode sluit aan bij het programma van de Europese Commissie die sinds 2010 20GFH083

Europese standaards ontwikkelde voor 19 productcategorieën waaronder zuivel, bier en diervoeder. Met deze eerste publicatie kunnen bedrijven, LCA dienstverleners en onderzoekers aan de slag met de methodiek.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten

Nieuws
Benefits of Nature heft per 30 september 2020 de stichting op
Lees meer
Eenduidige berekening milieufootprint met Hortifootprint
Lees meer
Maak kennis met; Carlo van den Berg
“Duurzaam ondernemen houdt niet op bij het hebben van een lage milieu belasting. Ook mens en maatschappij zijn hier onderdeel van."
Lees meer