Benefits of Nature heft per 30 september 2020 de stichting op

Share

Luttelgeest  30 september 2020 – Het bestuur van Benefits of Nature (BON) heeft na overleg met haar leden besloten haar werkzaamheden per 30 september 2020 te beëindigen. De reden hiervoor is dat het draagvlak om deze neutrale stichting voor de keten te ondersteunen niet groot genoeg is om de werkzaamheden van de stichting in goede orde voort te kunnen zetten. 

 

Doel Benefits of Nature

Benefits of Nature is een neutrale stichting die tuinbouwbedrijven helpt met het verminderen van hun milieu-impact. Hoofddoel is het gebruik van footprinting als methodiek om de milieu impact te berekenen en vervolgens te verbeteren. Hiervoor ondersteunt BON bij het opstellen van rekenregels wat geresulteerd heeft in de publicatie van de Hortifootprint (https://www.wur.nl/en/Research-Results/kennisonline/Methodology-for-environmental-footprint.htm). Het is in vele persberichten verspreid en wij zijn trots dat wij daar veel aan hebben bijgedragen. Daarnaast organiseert de stichting netwerkbijeenkomsten en verbindt zij stakeholders uit de sector.

Ondanks dit onlangs behaalde succes en de verbindingsrol van BON biedt dit momenteel niet genoeg perspectief om door te gaan.

 

Tekort aan financiële middelen
Het bestuur van Benefits of Nature heeft zich met veel plezier ingezet voor de verduurzaming van glastuinbouw Nederland. Echter na overleg met haar leden, bestaande uit een mix van partijen uit de sector, blijkt dat er momenteel te weinig draagvlak is om de stichting in goede orde voort te kunnen zetten. “We zien footprinting nog steeds als dé methode om de sector verder te verduurzamen. Veel telers in de sierteeltsector hebben momenteel echter andere prioriteiten. Corona speelt hierin een belangrijke rol. Veel kwekers zijn bezig om hun bedrijf weer op de rit te krijgen. Het overgrote deel van de leden onderstrepen het belang van footprinting als tool voor het verduurzamen van de sector. Dit kwam uit een open vraag welke aan alle leden is gesteld. Het is echter, zeker gezien de huidige situatie, voor velen momenteel geen prioriteit. Dit heeft gezorgd voor een teruglopend ledenaantal waardoor we hebben moeten besluiten de stichting op te heffen. We zijn ontzettend blij dat we nog wel hebben kunnen bijdragen aan de Category Rules voor de Hortifootprint, want dit is een belangrijke stap voor het verduurzamen van de tuinbouwsector. Tijdens diverse events hebben wij als bestuur aangegeven dat, als wij het goed hebben gedaan aangaande onze missie, wij over 4 jaar ophouden te bestaan. Met andere woorden, bewustwording rondom footprinting zou dan niet meer nodig moeten zijn. Met de Hortifootprint is dat wellicht nu al bereikt en is dit moment vroeger gekomen dan verwacht. Dat neemt niet weg dat wij op persoonlijke titel doorgaan met bewustwording en verduurzaming en verduurzamen van de sector. Bewijzen in plaats van verdedigen,” aldus Karolien Tesselaar, voorzitter van Benefits of Nature.

Nieuws
Benefits of Nature heft per 30 september 2020 de stichting op
Lees meer
Eenduidige berekening milieufootprint met Hortifootprint
Lees meer
Maak kennis met; Carlo van den Berg
“Duurzaam ondernemen houdt niet op bij het hebben van een lage milieu belasting. Ook mens en maatschappij zijn hier onderdeel van."
Lees meer